8.3. Volwassen medespelers

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - en Janine Slijkhuis - www.janineslijkhuis.nl - klik hier voor meer informatie

Voor volwassen acteurs kan een speciale rol weggelegd zijn.
Bij beginnende groepen en jonge kinderen kan de regisseur zelf een rol in het stuk spelen. Daarnaast kan hij als medespeler de kinderen ongemerkt uitdagen, coachen en zo nodig redden.

Bij oudere en meer ervaren spelers kan het samenwerken met één of twee ervaren volwassen spelers bijzonder stimulerend werken. Dit is zeker zo wanneer deze vanuit een zekere ‘ster’-status een voorbeeldfunctie hebben.
Omgekeerd voelen volwassen spelers zich vaak enorm uitgedaagd door de eerlijke spontaniteit waarmee jongeren kunnen spelen, en hun bijna onverwacht professionele èn volwassen collegiale houding. Samenspelen met kinderen blijkt dan eisen aan je te stellen!

Tenslotte kwamen we een initiatief tegen voor een musical voor ouderen èn basisschoolleerlingen samen.