6. Overige contacten

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - en Janine Slijkhuis - www.janineslijkhuis.nl - klik hier voor meer informatie

In de voorgaande hoofdstukken passeerden al heel wat mensen de revue: bestuur, artistieke staf en productieleider, vrijwilligers en commissies. Dat zijn allemaal interne contacten.

Er zijn echter nog meer contacten:

  • externe uitvoerenden, zoals een gastsolist of in te huren orkest/combo,
  • pr-contacten,
  • het theater of de accommodatie waar de uitvoering plaatsvindt (theater, school, buurthuis, enz.),
  • uitkopers,
  • rechthebbenden,
  • sponsoren en subsidiegevers (zie Hoofdstuk 7: Financiën.).

Voor al deze contacten moet duidelijk zijn wie de vaste contactpersoon is, en wat de afspraken zijn die gemaakt moeten worden (of al zijn gemaakt).