10. Bijlagen en colofon

In de gedrukte versie zitten twee bijlagen:

  1. Creativiteitbevorderend klimaat. Deze bijlage staat op deze website in het onderdeel Dramatische Vorming onder de titel 'Artikel: Spontaniteit als bron voor kwaliteit'.
  2. Het noteren van mise-en-scène. Deze bijlage staat op de volgende pagina als hoofdstuk 10.1.

Colofon

In 2007 kreeg ik van De Kunst de opdracht deze syllabus te schrijven.
De Kunst was het voormalige provinciale steunpunt voor de amateurkunst in Noord-Holland.
Beide projecten werden vanuit De Kunst geleid door consulent Janine Slijkhuis. Vanuit haar kennis en ervaring als dramaturg en productieleider van musicals heeft zij ook enkele bijdragen geschreven:

  • in hoofdstuk 7 de delen over het verwerven van inkomsten en
  • in hoofdstuk 8 de delen over musicals van het ‘grote toneel’, juniorversies en auteursrechten.

Rosa Schogt voerde de redactie, en smeedde met haar waardevolle bijdrage alles aaneen tot een leesbaar geheel.

Met dank aan BOOG Noord-Holland, Erwin Aarts, Rachelle Algra, Paulien van den Booren, Dolly de Kroon, John Lust, Joke van Tol, Sinta Willur en deelnemers project 'Into the Musicals'.
Het project kon gerealiseerd worden dankzij financiële bijdragen van het VSB-Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Logo VSB FondsLogo Prins Bernhard Cultuurfonds