8.10. Gevolgen bij inbreuk op het auteursrecht

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - en Janine Slijkhuis - www.janineslijkhuis.nl - klik hier voor meer informatie

Als je een musical opvoert zonder toestemming van de rechthebbende, maak je inbreuk op het auteursrecht. De rechthebbende kan dan een vergoeding opeisen voor deze inbreuk. Meestal wordt een schikking voorgesteld, die veel hoger is dan de vergoeding die je betaalt als je vooraf de toestemming regelt. Wanneer je hier niet uitkomt, dan kan het uiteindelijk komen tot een rechtszaak. De auteur kan op basis van de auteurswet via de rechter een schadevergoeding eisen.
Maar de auteur kan ook een schadevergoeding eisen als je je niet aan de voorwaarden van de verleende toestemming voor opvoering houdt.

De in Londen gevestigde producent Cameron Mackintosh Ltd. ontdekte een geplande voorstelling van de musical Les Misérables in een klein dorp in Noord-Holland.
Deze groep had aan een kant geluk: ze ontvingen voor de voorstelling een waarschuwing van de producent. Van tevoren konden ze hiermee een hoge claim voorkomen. Ze konden het stuk waar ze maandenlang voor hadden gerepeteerd echter niet in zijn geheel opvoeren en dat was natuurlijk erg zuur voor de groep.

Controle op de auteursrechten is lastig. Auteursrechtenbureaus zijn echter zeer bedreven in het opsporen van niet aangemelde voorstellingen. Het internet biedt ze veel mogelijkheden. Maar ook uitladders en dergelijke worden in de gaten gehouden.
Om te controleren of je je aan de voorwaarden houdt, vragen auteursrechtenbureaus meestal een exemplaar van programma, poster etc. op en leggen ze in het contract vast dat ze recht hebben op een of twee vrijkaarten. Ze bezoeken de voorstellingen dan door middel van steekproeven. De kans dat ze komen kijken is heel klein, maar dus wel aanwezig.