4. Artistieke staf en productieteam

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - en Janine Slijkhuis - www.janineslijkhuis.nl - klik hier voor meer informatie

Bij een muziektheaterproductie kunnen in de artistieke staf veel verschillende mensen zitten:

 • productieleider,
 • artistiek leider,
 • regisseur,
 • dirigent,
 • dramaturg/musicoloog
 • choreograaf,
 • vormgever(s),
 • repetitor/pianist,
 • auteur/componist,
 • regieassistent,
 • voorstellingsleider.

Allemaal spelen ze een rol bij het tot stand komen van de productie, en daarmee ook in het regieconcept. Aan het regieconcept besteed ik overigens in dit hoofdstuk een aparte paragraaf.