3. Vrijwilligers

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - en Janine Slijkhuis - www.janineslijkhuis.nl - klik hier voor meer informatie

Het is onmogelijk een productie te maken zonder de inzet van voldoende vrijwilligers. Er zijn tè veel taken om die door een klein bestuur te laten uitvoeren, laat staan door een bevlogen regisseur alleen.
Te vaak geven mensen het na één of twee jaar op: ze kunnen het niet meer aan, raken tegen de uitvoering totaal overspannen, halen die uitvoering hopelijk nèt — en geven het dan definitief op. Omdat er nooit voldoende andere mensen waren, met wie ze verantwoordelijkheden deelden, is de groep daarna meestal ten dode opgeschreven…

Bij volwassen groepen ligt het voor de hand, dat leden zelf veel taken op zich kunnen nemen.
Bij kinderen ligt dat anders! De hulp van veel ouders is dan noodzakelijk:

  • Bestuur en artistieke staf moeten dus een grote groep vrijwilligers om zich heen verzamelen.
  • Dat vraagt om een heldere structuur.
  • Dat vraagt om een heldere ondersteuning en aansturing door bestuur en artistieke staf.

Over de artistieke staf, het bestuur en een structuur gaan de hoofdstukken hierna. Heel kort zeg ik nu vast:

  • het bestuur coördineert en bewaakt, schept de voorwaarden waaronder alles kan plaatsvinden,
  • de artistieke staf geeft de artistieke kwaliteit aan de productie,
  • de vrijwilligers ondersteunen beide, door het uitvoeren van vele onmisbare taken.

Ouders vragen?

Vanaf het moment dat een kind zich voor de muziektheatergroep opgeeft moet het duidelijk zijn:
Ouders, dit is geen activiteit waarbij u uw kind heerlijk aan ons kunt overlaten, en ze hoogstens even moet brengen en ophalen — uw inzet en betrokkenheid zijn noodzakelijk! Wij verwachten van ouders dat zij een actieve taak op zich nemen om het productieproces mogelijk te maken.
Zonder de inzet van de ouders kan een kind niet meedoen!

Dat is geen gemakkelijke vraag in een tijd met veelal drukbezette ouders. Maar wanneer bestuur en artistieke staf werkelijk achter deze eis staan, geeft dat veel duidelijkheid. Je moet daar ook weer met enige soepelheid naar kijken, door veel verschillende keuzes aan te bieden. Op die manier maak je die eis haalbaar.