7. Financiën

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - en Janine Slijkhuis - www.janineslijkhuis.nl - klik hier voor meer informatie

Wie enthousiast begint met regisseren, realiseert zich niet altijd wat er op de achtergrond allemaal speelt op financieel gebied, en met wat welke uitgaven en inkomsten je allemaal te maken krijgt.
In dit hoofdstuk staat een overzicht van een productiebegroting, en posten die op de algemene begroting kunnen staan. Naast dit overzicht wordt dieper ingegaan op manieren om inkomsten te verwerven.

Productiebegroting

Op een productiebegroting kunnen de volgende posten staan. Een en ander kan natuurlijk per groep enorm verschillen:

Uitgaven

Honoraria en/of onkostenvergoedingen

 • productieleider
 • dirigent
 • regisseur
 • dramaturg
 • choreograaf
 • repetitor/pianist
 • regieassistent
 • ontwerpers (decor, kostuum, rekwisieten, grime, licht, geluid)
 • uitvoerders (decor, kostuum, rekwisieten, grime, licht, geluid)
 • solisten
 • musici/combo/orkest
 • fotograaf/video-opname/geluidsopname

Materiaalkosten en/of huur

 • vormgeving (decor, kostuum, rekwisieten, grime, licht, geluid)
 • muziekinstrumenten (inclusief eventuele stemmen)
 • vervoerskosten
 • kopieerkosten

Overige kosten

 • zaalhuur theater
 • extra kosten theater (technici, extra technische benodigdheden)
 • huur repetitieruimte
 • auteursrechten
 • huur/koop muziek, partijen, libretto
 • verzekeringen
 • publiciteit (affiches, programmaboekjes, strooibiljetten)
 • catering
 • administratiekosten (papier, porto, telefoon, print- en kopieerkosten)
 • bloemen en bedankjes
 • onvoorzien 10%

Inkomsten

 • contributies
 • donaties
 • kaartverkoop
 • pauzeloterij
 • catering
 • subsidies
 • sponsoren
 • verkoop van de voorstelling aan derden (uitkoop)

Andere posten

Buiten de productiebegroting zijn er ook andere posten mogelijk:

 • bestuurskosten
 • bijdrage scholing van de artistieke staf/vrijwilligers/spelers/bestuur
 • wel- en weepot
 • jaarlijks feest/weekend