Productie Jeugdmusicals

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - en Janine Slijkhuis - www.janineslijkhuis.nl - klik hier voor meer informatie

Dit deel van mijn website hoort bij de Syllabus 'De productie van jeugdmuziektheater'. Je vindt hier niet alleen de volledige tekst van de syllabus, maar ook hulpmiddelen en links voor het produceren van bijvoorbeeld een musical met een jeugdvereniging. Op de pagina met hulpmiddelen staat ook een downloadbare versie van de syllabus.

Van 2005 tot 2008 leidde ik amateurregisseurs op, die met kinderen en jongeren musicals instudeerden.
De bedoeling was, dat ik in de eerste plaats als regisseur zou werken. Maar het werd al snel duidelijk, dat er ook veel organisatorische en beleidsmatige vragen omhoog kwamen. En dat het produceren van musicals misschien meer struikelblokken oplevert dan de regie zelf! 
Daarom kreeg ik in 2007 van De Kunst de opdracht deze syllabus te schrijven, met medewerking van Janine Slijkhuis en onder redactie van Rosa Schogt.
Na het opheffen van Stichting De Kunst heeft de syllabus helaas een aantal jaren op de plank gelegen. In november 2017 besloten we deze te actualiseren (m.n. subsidies en weblinks) en op kleine punten bij te werken. Zodat de syllabus opnieuw tot leven komt, en zijn weg kan vinden naar de vele enthousiaste en zo hard werkende muziektheaterliefhebbers!
Jullie reacties zijn welkom.

Muziektheater maken

Muziektheater is fantastisch! ­­
Jeugdmuziektheater dus ook.
Èn het is ingewikkeld.
Achter de schermen vindt een heel productieproces plaats. Beginnende regisseurs, dirigenten, bestuursleden en regieassistenten struikelen daar soms over, of raken compleet overwerkt tegen de tijd dat de uitvoering nadert. Vervolgens haken ze gedesillusioneerd af. Dat kan nooit de bedoeling zijn, wanneer je aan zoiets fantastisch begint!
In de syllabus probeer ik een overzicht te geven van zaken die spelen, en reik ik suggesties aan om het voor alle betrokkenen haalbaar te maken.

Productieleider

De eerste suggestie is: benoem een productieleider, die naast de artistieke staf als een spin in het web alle organisatorische processen in de gaten houdt.

Productieteam

De tweede suggestie is: verzamel daaromheen een groep mensen, die allerlei taken vervullen. Speciaal bij jeugdmuziektheater is de betrokkenheid van heel veel (misschien wel: alle!) ouders en andere vrijwilligers een absolute voorwaarde voor het slagen van de productie.

De syllabus

In de syllabus komen aan de orde:

  • uitgangspunten voor jeugdmuziektheater — want die bepalen al je volgende keuzes,
  • de mensen: van productieleider/productieteam tot artistieke staf,
  • de productieplanning: van stukkeuze en repetitieplanning tot nagenieten van de uitvoering,
  • hulpmiddelen: handige lijsten en schema’s.

De tekst richt zich in de eerste plaats tot besturen en productieleiders van bijvoorbeeld een musicalvereniging, en ook tot de artistieke staf. De inzichten en belangen van die twee staan natuurlijk nooit los van elkaar.

De in de syllabus beschreven hulpmiddelen en links zijn Word- of Excel-files, in MS Office 2003 gemaakt. Ze kunnen voor eigen gebruik gedownload en geopend worden, ook in programma's als LibreOffice en SuperOffice. Je kunt ze op je computer opslaan, invullen of bewerken .

Wanneer je zelf handige schema’s gemaakt hebt, ben je welkom om deze aan mij op te sturen, zodat ze op deze site geplaatst kunnen worden. Stuur ze in een mail aan walter@muzemuzette.com
Dankjewel namens alle gebruikers!

Het oorspronkelijke opleidingsproject was een opdracht van Stichting De Kunst, het toenmalige provinciale steunpunt voor de amateurkunst. Het was een gezamenlijk initiatief met de Bond voor het Amateur Muziektheater BOOG, inmiddels gefuseerd met BALK www.balknet.nl .