1.6. En nu verder

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - en Janine Slijkhuis - www.janineslijkhuis.nl - klik hier voor meer informatie

Voor een groep zoek je naar een balans tussen enerzijds plezier en sociale doelstellingen, en anderzijds spelkwaliteit. Een goed groepsklimaat, met creativiteitbevorderende omgangsvormen, is voor beide een belangrijke voorwaarde. De beroepspraktijk is daarbij misschien een inspiratiebron, maar bij het bepalen van de werkwijze zijn de kinderen altijd het uitgangspunt.
Vanuit de uitgangspunten kun je beleid plannen.

In je langetermijnplanning denk je na over zaken als:

 • verloop onder de leden, opbouw en vernieuwing van het ledenbestand,
 • repertoireontwikkeling, in samenhang met de
 • artistieke ontwikkeling van de leden,
 • ontwikkeling/ondersteuning van de artistieke staf,
 • voorwaarden die voor die ontwikkelingen nodig zijn.

Op basis hiervan zet je de volgende stappen voor je productieplanning:

 • stukkeuze,
 • samenstellen artistieke staf,
 • regie- en vormgevingsconcept maken,
 • samenstellen van ondersteunende commissies/werkgroepen van vrijwilligers; taken plannen en verdelen,
 • productie- en repetitieschema maken,
 • de uitvoeringen,
 • afronden van de productie,
 • ruimte maken voor scholing,
 • ruimte maken voor het bevorderen van het sociale klimaat.

Al deze aspecten komen in de volgende hoofdstukken aan de orde.

Creativiteitbevorderend gedrag

Ik heb deze term nu een aantal malen gebruikt.
In een ander verband schreef ik een artikel over de uitgangspunten van de Amerikaanse theaterpedagoog Viola Spolin. Daarin staat het bevorderen van spontaniteit bij acteurs centraal.
Viola Spolin ziet spontaniteit als een van de mooiste motoren voor acteren. Wanneer mensen zich spontaan uiten, uiten ze zich zo echt en volledig mogelijk. En mensen kunnen zich pas spontaan uiten, wanneer ze zich niet geremd voelen.
Wanneer ik schrijf over creativiteitbevorderend gedrag, bedoel ik vrijwel hetzelfde als Viola Spolin wanneer zij aandachtspunten geeft om spontaniteit te bevorderen.
Ik voegde het artikel in de gedrukte versie als bijlage toe aan het eind van de syllabus. Op deze website staat het als Artikel: Spontaniteit als bron voor kwaliteit bij het onderdeel Dramatische Vorming.
Wie na het lezen van het artikel dit hoofdstuk nog eens leest, zal kunnen zien hoe ik dit vertaald heb in concrete aanwijzingen voor de praktijk.