1.4. Toptalenten

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - en Janine Slijkhuis - www.janineslijkhuis.nl - klik hier voor meer informatie

De trots op bijzondere prestaties van jongeren wil ik niemand ontzeggen. In notities van de overheid duikt talentontwikkeling de laatste jaren nadrukkelijk op als onderwerp waar nieuwe aandacht voor nodig is. En natuurlijk is het schitterend om te zien welke enorme en verrassende prestaties soms mogelijk zijn.
Het wordt echter vervelend wanneer de verschillen tussen spelers daarbij te veel benadrukt worden. Concurrentie, minachting en jaloezie zijn funest voor een goedlopend proces, maar voor je het weet heb je dit als leiding zelf gestimuleerd!
Eén van de kenmerken van een goed groepsproces is, dat het leidt tot een klimaat waarbij:

  • iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt,
  • met alle verschillen die er zijn,
  • en iedereen een eigen plek en inbreng heeft vanuit zijn eigenheid, dus juist met en vanuit de verschillen.

In een groep waar kwaliteit voorop staat, kunnen verschillen gemakkelijk leiden tot steeds grotere tegenstellingen. Wie zich als kneus ondergewaardeerd voelt, zal het niet lang volhouden, en gedemotiveerd afhaken. Binnen zo'n klimaat zullen beginners zich niet welkom voelen, en is een groep op den duur ten dode opgeschreven.
Trots op toptalent vraagt om speciale aandacht voor het welkom zijn van alle spelers. Het vraagt dus ook om het geven van waardering aan minder getalenteerden.

Hiervoor stelde ik een aantal vragen over scholing en het bevorderen van kwaliteit. Dezelfde vragen kan je ook stellen voor het bevorderen van een goed klimaat:

  • Welke mogelijkheden creëer je voor een goede onderlinge omgang, een goed groepsklimaat?
  • En hoe draag je daar aan bij, als bestuur of artistieke staf, door de dingen die je doet en zegt, dus jouw voorbeeld? Het zijn vaak de kleine dingen die ’t ’m doen: een blik, je toon, net het verkeerde of het juiste woord gebruiken!