1.3. Alle kinderen zijn welkom

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - en Janine Slijkhuis - www.janineslijkhuis.nl - klik hier voor meer informatie

Binnen een vereniging, wijk, buurthuis, brede school of ander verband kunnen allerlei bedoelingen een rol spelen, die op zich niets te maken hebben met jeugdmuziektheater. Muziektheater is dan meer een middel dan het doel.
‘Alle kinderen zijn welkom’ of ‘We willen aan zoveel mogelijk kinderen een plaats bieden’ kan daarbij ook staan voor:

  • jeugd van de straat houden,
  • een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden,
  • verschillende groepen jongeren bij elkaar brengen,
  • de samenhang in een wijk vergroten.

Plezier zal dan een belangrijker plek hebben dan kwaliteit. Maar ook hier zal je scherp moeten blijven kijken naar de verschillen tussen kinderen. Want  je moet juist blijven kijken naar hoe je die verschillen overbrugt.