Jeugdtheater

Zie ook het Artikel: Op de golven van de reali-tijd over de (soms harde) realiteit in jeugdtheater en de Minigids: Lesmateriaal bij voorstellingen en concerten maken.

Bronnen over jeugdtheater:

 • Walter Roozendaal, Werkveldverkenning Cultuureducatie, Alkmaar 2016.
  Onder de titel "Reader Educatieve Concertpraktijk" gaf ik voor mijn studenten aan het Conservatorium van Amsterdam jarenlang informatie over de samenwerking van kunstenaars en scholen.
  Ondertussen veranderde er veel. Niet alleen veranderde mijn opdracht voor het vak aan het conservatorium, maar ook de enorme bezuinigingen op de steunfunctie cultuureducatie sloegen toe èn subsidieregelingen veranderden.
  Hier is onder een nieuwe titel een volgende versie: "Werkveldverkenning Cultuureducatie". Delen van deze nieuwe versie bewerkte ik overigens ook voor de Pabo's van Inholland.
  Onderwerpen zijn o.a. geschiedenis van de cultuureducatie èn de steeds veranderende uitdagende keuzes die kunstenaars en leerkrachten voortdurend maken; de structuur van de steunfunctie; mogelijkheden voor bemiddeling, subsidies en het geld van scholen; voorwaarden voor het slagen van een concert of voorstelling; suggesties voor begeleidend lesmateriaal.
  Gratis downloadbaar via Lulu.com:
  http://www.lulu.com/shop/walter-roozendaal/reader-educatieve-concertpraktijkwerkveldverkenning-cultuureducatie/ebook/product-22860890.html. Daar is overigens wel een (gratis en verder geheel vrijblijvend) lidmaatschap van Lulu voor nodig.
 • Nadieh Graumans-Tigchelaar, Er liepen mieren in mijn buik, 2020 Lectoraat AHK, ISBN 978-90-71681-49-3 is een onderzoek met een heel bruikbare en eenvoudige nabespreektool bij theatervoorstellingen. Alleen (gratis)  downloadbaar.
 • Mieke de Waal: Een kwart eeuw kinderen in Nederland, Publieksverkenning in opdracht van theatergroep Wederzijds, uitg. Boekmanstudies, Amsterdam 1996, ISBN 90-6650-0048-4.
  Bij het vijfentwintigjarig bestaan van theatergroep Wederzijds werd dit boekje gemaakt. Het is een poging een beschrijving te geven van de jeugd van dat moment, en wat hen bezig houdt. En er worden conclusies getrokken over hoe jeugdtheater daar op in kan spelen. Ik weet niet of het nog verkrijgbaar is, maar alle basisscholen in Noord-Holland hebben het indertijd cadeau gekregen.
  Citaat van de laatste bladzijde:
  “Welke functie kan het jeugdtheater hebben bij het helpen van kinderen om hun wereld op orde te brengen? Ga je in op de moeilijk vragen des levens of bewijs je kinderen een grotere dienst door hen weg te laten dromen bij een onbezorgde voorstelling? Er is al vaak over deze vraag gediscussiëerd, maar hij blijft actueel.”
  In de hierbovengenoemde reader 'Werkveldverkenning Cultuureducatie' wijd ik een hoofdstuk aan deze discussie.
 • Els Hoying: Jeugdtheater in het basisonderwijs. Uitg. LOKV, Utrecht. ISBN 90-6997-012-0.
  Over het beoordelen en kiezen van jeugdtheatervoorstellingen.
 • Kijk op Theater, bronnenbundel voor docenten Theaterkijken. Uitg. LOKV, Utrecht 1992, i.s.m. Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater NCA.
 • Emile Schra: Kijk op theater, de toeschouwer in aktie. Uitg. Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater NCA, Amersfoort 1999. ISBN 90-72386-01-9.
  Historisch overzicht en elementen van een voorstelling belicht.
 • Agnieta den Hartog. Paula van Abeel en Dieneke van Waveren: Recensieschrijven, een lessenserie voor groep 7 en 8 van het Primair Onderwijs en klas 1 van het Voortgezet Onderwijs. Uitg. Kreater, Centrum voor Kunsteducatie, Haarlem 2001.
 • Els Hoying: Theater, om te kijken moet je krabben. Lespakket (videoband, docentenhandleiding, leerlingenwerkboek). Uitg. LOKV, Utrecht 1990.
 • Gabriëlle Wittebrood: Publieksbegeleiding, een onderzoek naar vormen van publieksbegeleiding in het jeugdtheater. Afstudeerscriptie theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, 1995.
  In mijn reader 'Werkveldverkenning Cultuureducatie' (zie hierboven) gebruik ik de bevindingen uit deze scriptie in het hoofdstuk over het maken van begeleidend lesmateriaal bij educatieve concerten en voorstellingen.
 • Roel Twijnstra: Betekenis van drama, voorstellingsanalyse. Uitg. International Theatre & Film Books, Amsterdam 1991. ISBN 90-6403-232-7.
  Dramaturgie lichtvoetig maar verrassend volledig inzichtelijk gemaakt voor o.a.leerkrachten en amateur-regisseurs.