Minigids: Lesmateriaal bij voorstellingen en concerten maken

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - klik hier voor meer informatie

In juli 1995 publiceerde Gabriëlle Wittebrood een afstudeerscriptie Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, onder de titel “Publieksbegeleiding, een onderzoek naar vormen van publieksbegeleiding in jeugdtheater”.
Van 14 voorstellingen onderzocht zij materiaal. Hoewel het om theatervoorstellingen gaat, is haar lijst met gevonden vormen zonder meer ook interessant in het kader van educatieve concerten. Ik schrijf dit hoofdstuk daarom ook voor een deel naar de muziekpraktijk toe.

Gabriëlle Wittebrood benoemde een aantal functies van les- en begeleidingsactiviteiten:

 1. Kunsteducatieve functie
  • Inhoudelijk referentiekader
  • Theatraal referentiekader
 2. Educatieve functie
  • Prikkelfunctie
  • Herkenningsfunctie
  • Communicatiefunctie
  • Verbeeldingsfunctie
  • Verwerkingsfunctie

Ik geef hierna voorbeelden, hoe je die functies zou kunnen invullen bij een voorstelling of concert.