Vertellen

Vertellen is een fantastisch moment van intiem samen iets delen: vroeger rond het haardvuur in het donker. Vertellen verbindt, of het nu even het veilige moment voor het slapen gaan is, of het magische moment dat je in de klas de vertelkaars aansteekt (doe je dat wel eens? in een kring of samen bij elkaar kruipen?).
Uit een beleidsstuk van de Stichting Vertellen citeer ik: ‘Het vertellen en luisteren naar verhalen biedt ons sinds mensenheugenis grip op de wereld waarin we leven. Verhalen verklaren de wereld om ons heen, geven richting in onzekere tijden en bieden ons een instrument om, naast onze verbeelding, onze ervaringen, zorgen, ideeën en kennis met elkaar te delen. Juist in de veranderende en globaliserende wereld van nu kan het vertellen van verhalen weer een prominente rol spelen.’

Hieronder staan boeken en interessante links.
Lees ook de minigids 'Vertellen op basis van Elementair Toneel', over misschien wel onverwachte invalshoeken om je vertelling leven te geven, en het Artikel Muziek bij verhalen. En zie ook de minigids 'Dramacompositie', over het gebruik van dramatische werkvormen in vertellingen.

 

Boeken over vertellen, of spelen rond en met verhalen:

 • Marco Holmer: Professioneel vertellen. Uitg. Free Musketeers, 2009. ISBN 978-90-484-1020-0.
  Ondanks de titel is de inhoud van dit boek heel concreet en direct toepasbaar. Tegelijkertijd behandelt het aspecten van vertellen in de volle breedte en diepte.
  Marco woont en werkt op dit moment vooral in Duitsland - Bremen, maar is via zijn website www.vertellen.nl bereikbaar. Daar vind je een overvloed aan projecten en materialen. Marco behoorde in de zeventiger jaren bij een groep, die voor de inspectie kunstzinnige vorming een methode ontwikkelden om vertellen te leren.
 • Hans van Woerkom: Een schatkist vol VERTELgeheimen. FortMedia Uitgeverij. ISBN 978-90-77219-62-1
  Ook dit boek is op een heel andere manier concreet en veelzijdig. Het voelt misschien meer als een enorme verzameling handig gerangschikte heel concrete tips, wat het boek laagdrempelig maakt. Met veel verhalenvoorbeelden en een CD. Via zijn website kan je je abonneren op nieuwsbrieven met tips: www.hansvanwoerkom.nl
 • Vertelakademie Netwerk e.a.: Vertel! een boekje open over verhalen vertellen.Uitg. Vertelakademie, Utrecht 2017. ISBN 978-94-92834-00-3
  Inspirerende verzameling korte artikelen van een kleine zeventig vertellers, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Vertelakademie. Zeventig keer speciale deskundigheid, zeventig invalshoeken om te kijken naar vertellen, samen een prachtig geheel.
 • Heleen Lindijer, Nelleke Brandenbarg, Nancy Groenteman: Hokus Sprokus. Uitg. Kunstweb, Amsterdam
  Voor groep 1 en 2, boek en cassetteband
 • Loes Bastiaansen, Jacqueline ten Cate, Rineke Vonk, Japke Schonewille: Drama werkt, spelen met prentenboeken. Uitg. Kunstweb, Amsterdam.
  Invoeringsmethode drama n.a.v. prentenboeken voor groep 1 t/m 4, boek en video. Een aantal steunpunten kunsteducatie in Noord-Holland heeft projectkisten in de uitleen rond dit boek.
 • Rolf Deen/Fred Houtzager: Een geschenk van de woestijn, verhalen voor 1001 kinderen. Uitg. Echelon, Amsterdam 1995. ISBN: 90-72998-14-6.
  Veel verhalen als voorbeelden ter inspiratie om dramacomposities te maken.
 • Fred Houtzager, Ria Frowijn: Drama componeren meester, Werkboek drama voor de leraar primair onderwijs. Uitg. Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).
  Leerboek voor Pabo's over dramacomposities.
 • Maria van Donkelaar: Grimmige sprookjes op het toneel. Uitg. Lemniscaat
 • Marcia Williams: De toneelstukken van William Shakespeare. Uitg. Gottmer

Links rond vertellen en verhalen

 • www.stichtingvertellen.nl: de landelijke site van de Stichting Vertellen, van, voor en over vertellers en vertellen. Je kan je abonneren op een levendige e-mail nieuwsbrief. De Stichting Vertellen ondersteunt ieder jaar de www.wereldverteldag.nl.
  Walter Roozendaal is bestuurslid, en mederedacteur van de vertelwiki.
 • www.vertelacademie.nl: workshops en opleidingen voor vertellers. De Vertelacademie werkt samen met De Verhalenboot in Zwolle www.deverhalenboot.nl
  Walter Roozendaal is docent aan de Vertelakademie.
 • www.beleven.org o.a. met complete verhalen, die je zo kan uitprinten! Ook kan je zoeken op trefwoorden.
 • www.verhalenbank.nl: de verhalenbank van het Meertensinstituut, meer dan 30.000 verhalen! Maar helaas vaak alleen een korte weergave, niet de volledige vertelling. De (wetenschappelijke)  zoekmogelijkheden worden op dit moment enorm uitgebreid.
 • www.fest-network.eu het Europese netwerk voor vertelorganisaties 'FEST - Federation for European Storytelling'. Met een aantal heel interessante video's over o.a. het boeken van een verteller, het unieke van vertellen, vertellers over wat je nodig hebt om te kunnen vertellen (competrenties), vertellen met nieuwkomers, migranten, vluchtelingen en een documentaire over het bijzondere project 'Helden van vandaag' van collega Pauline Seebregts: http://www.fest-network.eu/public-library/fest-videos/
 • www.verhalen.pagina.nl met verzamelingen verhalen, maar ook vertellers.