Pantomime

Op deze pagina vind je bronnen over pantomime.
Op de naastliggende pagina's vind je een bewerking van twee lesbrieven:

  1. Minigids: Pantomime - over het uitbeelden van onzichtbare voorwerpen
  2. Minigids: Een rol fysiek gestalte geven -  om je een andere theaterpersoonlijkheid aan te meten verander je je bewegingspatroon. In de mime heet die techniek 'corps composé'. De techniek gaat terug tot de Commedia del'Arte en eerder. Op die manier een rol gestalte geven is één van de mooiste manieren om kinderen (en alle andere mensen)  kwaliteit te laten geven aan hun toneelspel!

Bronnen

Een paar inspirerende video's (er staan er nog meer bij de minigids Pantomime):

  • De film 'Les enfants du Paradis' uit 1945 werd in 1995 door Franse filmcritici uitgeroepen tot de mooiste film ooit. Of dat zoveel jaar later nog steeds zo is (alles gaat wel heel groots en langzaam, maar daar hou ik eigenlijk erg van) weet ik niet, wel dat ik er zelf diep van onder de indruk was toen ik de film in 1970 voor het eerst zag - en zeker niet voor het laatst! Het is het sterk geromantiseerde levensverhaal van de Franse mimespeler Jean Gaspard Deburau die, geïnspireerd door schilderijen met Commedia Del'Arte artiesten van Watteau de figuur van de Pierrot ontwierp. En daarmee de pantomime nieuw leven inblies van 1816 tot 1846. Een beroemde scène uit de film is de door Jean Louis Barrault gespeelde pantomime, waarin de nog arme en totaal niet bekende Deburau een zakkenroller uitbeeldt. Daarbij geeft hij vorm aan drie karakters én een niet zichtbaar horloge...
  • Een beroemde opvolger was Marcel Marceau, die vorm gaf aan het Mannetje Bip. Zie bijvoorbeeld de ober en de klant in Het kleine Parijse café. Of de beroemde act van Det Maskermaker, met die vreselijke lach die je niet meer van je gezicht af krijgt! En, als je het geduld hebt om hem helemaal af te kijken: de act van De Kooi, bijna helemaal op basis van één pantomimetechniek. Op internet zijn er nog heel veel meer te vinden.

En een paar boeken:

  • Fred Houtzager en Leo Jentjens: Aan den lijve. Uitg. OBR, Zwijsen. Tilburg 1982. ISBN: 90 276 0500 9
  • Pat Keysell: Bewegingsexpressie met kinderen. Uitg. Cantecleer bv. De Bilt 1978. ISBN: 90 213 0845 2
    Ondanks de titel gaat dit boek meer over pantomime dan bewegingsexpressie, als uitdrukkingsmiddel voor en met slechthorende kinderen.