Pantomime

Op deze pagina vind je bronnen over pantomime.
Op de naastliggende pagina's vind je een bewerking van twee lesbrieven:

  1. Minigids: Pantomime - over het uitbeelden van onzichtbare voorwerpen
  2. Minigids: Een rol fysiek gestalte geven -  om je een andere theaterpersoonlijkheid aan te meten verander je je bewegingspatroon. In de mime heet die techniek 'corps composé'. De techniek gaat terug tot de Commedia del'Arte en eerder. Op die manier een rol gestalte geven is één van de mooiste manieren om kinderen (en alle andere mensen)  kwaliteit te laten geven aan hun toneelspel!

Bronnen

  • Fred Houtzager en Leo Jentjens: Aan den lijve. Uitg. OBR, Zwijsen. Tilburg 1982. ISBN: 90 276 0500 9
  • Pat Keysell: Bewegingsexpressie met kinderen. Uitg. Cantecleer bv. De Bilt 1978. ISBN: 90 213 0845 2
    Ondanks de titel gaat dit boek meer over pantomime dan bewegingsexpressie, als uitdrukkingsmiddel voor en met slechthorende kinderen.