De legende van de Ba'alsjem

Verteller Walter Roozendaal - Muze MuzetteRond 1700 werd Israël, zoon van Eliëser geboren. Hij was leidsman van het Oost-Europese Chassidisme, in benarde tijden een leer van optimisme, vreugde en overgave in zang, dans en gebed.
Zijn leerlingen gaven hem de eretitel Ba’alsjem Tov, Meester van de Goede Naam. Omdat zij wisten dat zijn wijsheid dieper ging dan de kennis van de onnoembare naam van God. Over zijn leven gaan vele verhalen: inspirerend, wijs en wonderbaarlijk. En hoe wonderbaarlijk ook: ze raken ons vandaag nog even diep als bijna drie eeuwen geleden.
De Groningse graficus Werkman maakte tussen 1941 en 1943 bij “Die Legende des Baalsjem” van Martin Buber prenten. Hij deed dat met vrienden, onder wie ds. Henkels, schipper van De Blauwe Schuit. In oorlogstijd was dat een verzetsdaad.
Walter Roozendaal vertelt een tiental van deze bijzondere verhalen bij de prenten van Werkman. En wisselt de vertellingen af met Oost-Europees geïnspireerde Klezmermuziek. Prenten en muziek scheppen samen de intieme sfeer waarin de verhalen opnieuw tot leven komen.

Vst-Leeftijd

Voor volwassenen en jong-volwassenen

Vst-Ondertitel

Joodse mystiek naar Martin Buber, met de beroemde druksels van Werkman