10. Rollen fysiek gestalte geven

les dramatische vorming - een rol spelen - mime - karaktertrekken spelen - creatief spel - afspraakspelen © Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - klik hier voor meer informatie

In deze minigids heb ik er steeds op gehamerd dat de leerlingen de karaktertrek van hun rol duidelijk laten zien en horen.

In de (panto)mime, o.a. gebaseerd op de 16e-eeuwse Italiaanse Commedia del'Arte, zijn daar speciale lessen voor ontwikkeld. Ik heb daar bij het onderdeel Pantomime over geschreven in de Minigids: Een rol fysiek gestalte geven.

De leerlingen zijn er in dit project intussen ruim aan toe, om ook de lessen uit die minigids te krijgen.
Ze kunnen daarna die vaardigheid altijd blijven toepassen, bij elke rol die ze vanaf nu spelen: geef je rol een duidelijke karaktertrek, en laat die zien en horenI

Daarmee is in elk geval één van de grote kwaliteitmakers van toneelspel gegarandeerd.

Heel veel succes!