Minigids: De muziek danst in mijn hoofd

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - klik hier voor meer informatie

Ik zet dit project stap voor stap op de website, en ben daar nog mee bezig.

Dit is een project over muziek en spel/beweging voor groep 5 t/m 8 van de basisschool.
Ik heb dit project ontwikkeld voor de Educatieve Dienst van het toenmalige Noordhollands Philharmonisch Orkest, en jarenlang als demonstratieproject gebruikt in mijn lessen ‘Muziek - Spel & Beweging’ aan het Conservatorium van Amsterdam.
Dit project kan je gebruiken:

  • als bron voor allerlei spel- en bewegingsactiviteiten op muziek,
  • als voorbereiding op een willekeurig schoolconcert,
  • als voorbereiding op een muziektheatervoorstelling (of de vertoning van de animatiefilm) van "L'Histoire du Soldat".

"Als ik naar muziek luister, gaat mijn hoofd heel zachtjes meebewegen: de muziek danst in mijn hoofd!"
Als je je er voor open stelt brengt muziek iets bij je teweeg: beelden, kleuren, gevoelens, gedachten, enz. In tekenfilms, videoclips en Sterreklame confronteren de makers ons met hun muzikale associaties - of ze proberen ons te verleiden met hun boodschap. Ook op een abstrakter, minder makkelijk benoembaar niveau heeft muziek invloed: elementen als spanning/ontspanning, snel/langzaam, ritme, klankkleur - het zijn allemaal zaken die vaak heel lichamelijk op ons in werken. We worden door muziek "innerlijk bewogen" - en wat ligt er dan meer voor de hand daar in uiterlijke beweging gestalte aan te geven?
Kortom: muziek kan meer zijn dan een soort behang: aan muziek valt een heleboel te beleven! Spel en beweging zijn daar uitstekende middelen voor.

Download hier de minigids

Voorblad De muziek danst in mijn hoofd