3. Sleutelmomenten uit de dramatische analyse

vertelles en les dramatische vorming - schema van een toneelstukje © Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - klik hier voor meer informatie

Zie hiervoor ook  de minigids ‘Wie Wat Waar en meer’. In deze minigids wordt een eenvoudige dramatische structuur geschetst:

 • Expositie: het verhaal begint met een soort algemene kennismaking met de situatie en de betrokken rollen, er hoeft nog niet meteen iets spectaculairs te gebeuren (al kan dat natuurlijk wel).
 • Motorisch Moment: opeens gebeurt er iets waardoor we beseffen: er is iets spannends aan de hand! En: hoe moet dat opgelost worden?
 • Ontwikkeling: en nu gaat het verhaal echt lopen, de motor is aangeslagen.
 • Crisis of Hoogtepunt: dat ontwikkelt zich door tot één of meer heftige situaties.
 • Afwikkeling/Afloop: tot die afgerond worden (wat niet hetzelfde is als altijd goed aflopen).

Overigens verloopt een verhaal vaak ingewikkelder. Bijvoorbeeld omdat er meerdere zaken een rol spelen, of omdat nieuwe impulsen het verloop opnieuw aanjagen.
Al deze sleutelmomenten lenen zich er voor om iets met een dramatische werkvorm te doen. Bijvoorbeeld:
 

 • Expositie:
  • o kennismaken met de rollen, je daar in inleven of die rollen vormgeven
  • je inleven in de situatie: hoe is het om daar deel van uit te maken?
  • soms kan je dit ook heel mooi in spel doen vóór de vertelling begint, of zelfs zonder dat de toehoorders weten dat die vertelling er aan komt.
 • Motorisch Moment:
  • heb je een duidelijk beeld van de situatie, inclusief het spanning gevende element?
  • heb je ideeën over mogelijk oplossingen, of een eerste aanpak?
 • Ontwikkeling:
  • verkennen hoe de rollen in het verhaal zich voelen en gedragen in het proces,
  • hoe ga je met het spanning gevende element om, hoe bereik je daadwerkelijk een oplossing?
 • Crisis/hoogtepunt:
  • dezelfde vragen als bij het motorisch moment
 • Afwikkeling/afloop:
  • verkennen hoe een oplossing uitwerkt, hoe de rollen zich dan voelen,
  • uitzoeken hoe het na afloop misschien nog wel veel verder gaat.