2.1. Modellen

© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - en Janine Slijkhuis - www.janineslijkhuis.nl - klik hier voor meer informatie

Je kunt op deze manier verschillende modellen onderscheiden voor jeugdmuziektheater:

  • Grote-groepmodel: met een breed spectrum aan leeftijden, waardoor sommigen in de loop van de jaren heel erg veel ervaring opbouwen, en anderen korter durend meedoen.
  • Doorstroommodel: meerdere groepen van verschillende leeftijd of niveau, waardoor jongeren van de ene groep naar de andere door kunnen stromen.
  • Opleidingsmodel: meerdere opleidingsklassen en minimaal één productiegroep. Daarbij kunnen de opleidingsklassen, naast de grote productie, aan het eind van een periode ook kleine presentaties geven.

Daarnaast is er nog het

  • Peergroup Educationmodel: een werkwijze waarbij de jongeren die iets méér kunnen dat ook leren aan de jongeren die net ‘onder’ hen zitten. Zo ontstaat er een soort piramide van beginners onderaan, en zeer ervaren spelers bovenaan, met daar tussenin allerlei niveaus. Hierbij kan iedereen van en aan elkaar leren.
    Het wordt interessant, wanneer je delen van de artistieke leiding ook aan ervaren spelers toevertrouwt.
    Eigenlijk kun je dit soort processen in alle andere modellen inpassen.

Bij al deze modellen kun je de discussie over plezier en kwaliteit van het vorige hoofdstuk voeren.
Daarnaast kom je voor de opgave te staan om ieder jaar opnieuw nieuwe leden te krijgen, en vorm te geven aan een aannamebeleid.