Quantcast

Het Ezeltje van Grimm is nog altijd één van mijn liefste verhalen.

Walter Roozendaal
072 - 561 9011
06 - 3813 9358
mailen? klik hier
download flyers:
.voorstellingen
.podiumpresentatie
.onderwijs
.dramaprojectenPO


Walter op LinkedIn

Walter Roozendaal - Foto Hartenberg

Links

Publicaties van Walter Roozendaal zijn o.a. te vinden op:

www.lulu.com, zoek op "Roozendaal" (o.a. het Handboek Podiumpresentatie).

Muze Muzette en Walter Roozendaal zijn als muzikale verteller te vinden op:

www.iudk.nl: Impresariaat Uit De Kunst bemiddelt voor basisscholen mijn voorstelling "Toen Dchlemiel naar Warschau ging..."

www.stichtingvertellen.nl: de landelijke site van de Stichting Vertellen, van, voor en over vertellers en vertellen. Je kan je abonneren op een levendige e-mail nieuwsbrief. De Stichting Vertellen organiseert ieder jaar de www.wereldverteldag.nl. Walter Roozendaal is bestuurslid, en mederedacteur van de vertelwiki.

www.joodsemuziek.nl: de Shtetl Band Amsterdam, waarmee Walter regelmatig als gastverteller optreedt.

www.pleinc.nl is de website met scholenprojecten van de www.cultuurcompagnie.nl, het nieuwe provinciale steunpunt voor cultuureducatie in Noord-Holland.

www.kunstencultuuropschool.nl is de website voor scholen in de Haarlemmermeer, waar voorstellingen èn projecten van Walter Roozendaal op staan.

www.sterk-verhaal.nl: verteller Marjo Dames, een inspirerende collega!

www.xplosief.nl bemiddelt schoolvoorstellingen in de oostelijke provincies, met een uitgebreid aanbod vertellers.

www.kinderfeestjessite.nl onder artiest op kinderfeestjes thuis.

www.theater.startkabel.nl onder Verteltheater;en  www.verhalen.startkabel.nl .

www.verhalen.pagina.nl met verzamelingen verhalen, maar ook vertellers.

B9 - Theater: gezelschappen en podia.

www.folkwijzer.nl, ook via www.volksmuziek.nl

Walter Roozendaal is als regisseur/docent te vinden op:

www.vertelacademie.nl: workshops en opleidingen voor vertellers. De Vertelacademie werkt samen met De Verhaolenboot in Zwolle www.de verhalenboot.nl

www.uitdkunst.nl: Uit De Kunst is het grootste impresariaat op het gebied van educatieve concerten en muzikale schoolvoorstellingen in Nederland.

Stichting De Kunst uit Alkmaar was het provinciale steunpunt voor de amateurkunst van Noord-Holland. Walter Roozendaal ontwikkelde een cursus podiumpresentatie voor dirigenten van koren en schoolde (op initiatief van de BOOG, www.amateur-muziektheater.nl ) regisseurs van muziektheatergroepen. Dat leidde tot het schrijven van een syllabus over de productie van jeugdmuziektheater.
Daarnaast geeft hij al een aantal jaren workshops presentatievaardigheden aan koren voor de Bond van Zangkoren in Noord-Holland (www.korenbond-nh.nl). Voor een aantal koren die lid zijn vergoedt de Bond op aanvraag drie workshopsessies!

koorenstem.be: in België kunnen koren bij Koor&Stem een workshop podiumpresentatie van Walter Roozendaal aanvragen.

www.nevofoon.nl: Walter Roozendaal schreef het boek "Volksdansen, een uitingsvorm", uitgegeven door de Stichting Nevofoon. In dit boek beschrijft hij aspecten van het lesgeven, die creativiteit en expressiviteit bij lessen werelddans bevorderen.

www.nhca.nl : Noord-Hollands Centrum voor Amateurtheater

Interessante sites voor vertellers:

www.beleven.org o.a. met complete verhalen, die je zo kan uitprinten! Ook kan je zoeken op trefwoorden.

www.verhalenbank.nl: de verhalenbank van het Meertensinstituut, meer dan 30.000 verhalen! Maar helaas alleen een korte weergave, niet de volledige vertelling.

www.verhalen.pagina.nl met verzamelingen verhalen, maar ook vertellers.

www.karavaandervertellers.nl is een groep van enthousiaste vertellers en musici die door Nederland toert. Een nieuw initiatief is de uitgave van een magazine, speciaal over vertellen en vertellers.

www.verteleens.eu is de site van Vertel eens..., het vakblad voor vertellers.

Andere organisaties die aandacht verdienen:

www.musicianswithoutborders.nl was één van de eerste organisaties waar Walter Roozendaal bij vertelde --- in samenhang met volksmuziek. Hun vredesboodschap met internationale muziek werkt! Zo waren koren en muzikanten o.a. te gast bij  vrouwen in Srebrenica en een aantal andere steden in Bosnië en Macedonië, en liggen er plannen klaar voor activiteiten in Palestina en Afghanistan.
Een belangwekkend initiatief (waarbij ze ook samenwerken met o.a. Warchild) is het instrumentenfonds: wanneer je ergens een muziekinstrument hebt liggen is dat maar al te welkom, om het door te laten geven aan vluchtelingen, asielzoekers en kinderen op muziekscholen in voormalige oorlogsgebieden. Wie eenmaal gezien heeft hoe mensen hun menszijn terugvinden in muziek weet hoe onschatbaar waardevol dat is!

muzischspoor.nl: de Stichting Muzisch Spoor is actief met projecten, onderzoek en informatie over het werken met ouderen met muziek en beweging, en de effecten daarvan. Walter Rozoendaal is bestuurslid.

www.perspective3000.nl zet zich in voor de kinderen en vrouwen in Zuid-Amerikaanse gevangenissen. Zodra men in de gevangenis terecht komt verliest men zijn bron van inkomsten en vaak ook zijn grond en huis. Daardoor zit er voor de kinderen vaak niets anders op dan hun vader of moeder naar de gevangenis te vergezellen, waar zij hun kinderlijke onschuld  verliezen. Veel gedetineerden zijn nog niet berecht. Zonder dat zij schuld dragen moeten de kinderen hetzelfde ondergaan als hun vader of moeder. De omstandigheden zijn slecht. Er is gebrek aan alles. Zo ontvangt een gedetineerde 3 Bolivianos, zo’n $ 0,50 per dag voor zijn of haar levensbehoeften zonder rekening te houden met het feit dat de rest van het gezin, dat ook in de gevangenis woont, hier ook van moet eten.

Conservatorium van Amsterdam:

www.ahk.nl beschrijft de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst, waarvan het conservatorium de faculteit muziek is.
Geïnteresseerde musici kunnen de reader van Walter Roozendaal over werken in de Cultuureducatie vinden op www.lulu.com, zoek op "Roozendaal".

www.beroepkunstenaar.nl is een door de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten gemaakt site over alle zakelijke aspecten van kunstenaarschap. Zoals in loondienst werken of als zelfstandige, belastingzaken, enz.

Onderwijs:

www.pleinc.nl is de website met scholenprojecten van de www.cultuurcompagnie.nl, het nieuwe provinciale steunpunt voor cultuureducatie in Noord-Holland.

www.cultuurplein.nl bevat heel veel informatie voor scholen om hun cultuurbeleid vorm te geven.

www.kunstencultuuropschool.nl is de website voor scholen in de Haarlemmermeer, waar voorstellingen èn projecten van Walter Roozendaal op staan.

www.lkca.nl: de site van het Landelijke Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst, met een overrompelende hoeveelheid informatie.