Terug naar Muze Muzette
BuiltWithNOF
JeugdMuziekTheater

In februari 2009 presenteerde De Kunst (provinciaal steunpunt voor de amateurkunst in Noord-Holland) een syllabus:

De productie van jeugdmuziektheater

  door Walter Roozendaal
m.m.v. Janine Slijkhuis
redactie: Rosa Schogt

Op deze site staan de in de laatste hoofdstukken beschreven hulpmiddelen en links. De meeste files zijn Excel-files, in Excel 2003 gemaakt. Ze kunnen voor eigen gebruik geopend worden. Vervolgens kun je ze zelf invullen of bewerken en op je computer opslaan.

De syllabus is verkrijgbaar door een mail te sturen aan Janine Slijkhuis, consulent bij De Kunst: janineslijkhuis@dekunst.net

Van 2005 tot 2008 begeleidde ik amateurregisseurs die met kinderen en jongeren musicals instudeerden. Dat was in opdracht van Stichting De Kunst (www.dekunst.net). Dit project was een initiatief van de Bond voor het Amateur Muziektheater BOOG (www.amateur-muziektheater.nl).
Hoewel ik in de eerste plaats als regisseur zou werken werd al snel duidelijk dat er in die begeleiding ook veel organisatorische en beleidsmatige vragen gesteld werden. Dat leidde er toe, dat ik in 2007 van De Kunst de opdracht kreeg deze syllabus te schrijven, met medewerking van Janine Slijkhuis (De Kunst) en onder redactie van Rosa Schogt.

In de syllabus komen aan de orde:

 • uitgangspunten voor jeugdmuziektheater — want die bepalen al je volgende keuzes,
 • de mensen: van productieleider/productieteam tot artistieke staf,
 • de productieplanning: van stukkeuze en repetitieplanning tot nagenieten van de uitvoering,
 • hulpmiddelen: handige lijsten en schema’s.
 • De syllabus richt zich in de eerste plaats tot besturen en productieleiders, in de tweede plaats ook tot de artistieke staf. De inzichten en belangen van die twee groepen staan natuurlijk nooit los van elkaar.

  Wanneer je zelf in Word of Excel handige schema’s gemaakt hebt, ben je welkom om deze aan mij op te sturen, zodat ze op deze site geplaatst kunnen worden. Stuur ze in een mail aan jmt@muzemuzette.com
  Dankjewel namens alle gebruikers!

  Walter Roozendaal

  [JMT Home] [Hulpmiddelen] [Links]